Download

Dokumen

 1. Pedoman Akademik 2015/2016 Edisi Revisi
 2. Logo STKIP Warna
 3. Kalender Akademik 2015/2016
 4. Brosur PMB 2016/2017
 5. Alur dan Form Cuti -Aktif Akademik
 6. Brosur PMB 2018/2019
 7. Kalender Akademik Ganjil 2016/2017
 8. Kalender Akademik Genap 2016/2017
 9. PEDOMAN AKADEMIK 2016/2017
 10. Kalender Akademik Ganjil 2017/
 11. Panduan SISTER untuk Dosen
 12. Pedoman Akademik 2017/2018
 13. Kalender Akademik 2018/2019 Ganjil
 14. Kalender Akademik 2018/2019 Genap
 15. Kalender Akademik 2018/2019 Genap
 16. Pedoman Akademik 2019/2020